Kontaktperson

Morten Sandell
Tlf: 909 56 253 morten.sandell@nmas.no

Oppslutningsblokker


Tecator™ blokkene brukes både til oppslutning av prøver i forbindelse med Kjeldahlanalysen og til bestemmelse av Kjemisk Oksygenforbruk (KOF). Kapasiteten på blokkene er enten 8 eller 20 posisjoner for både 250 ml rør, i tillegg finnes en 40 posisjoners blokk for 100 ml rør. Innebygd kontrollenhet for å tilfredsstille dokumentasjonskrav i forbindelse med GLP.

Alle Tecator™ oppslutningsblokker leveres med rørstativ og integrert varmeskjold. I tillegg må de kombineres med en passende avgassmanifold eller reflukshode, samt 100 ml eller 250 ml oppslutningsrør.

Til Kjeldahl-oppslutninger er bruk av Skrubber en sikker og effektiv måte å fjerne og nøytralisere de etsende gassende som dannes. Alternativet er avsug via en tradisjonell vannstrålepumpe.

Det helautomatiske oppslutningssystemet er komplett med heis, og laget for automatisk kontroll av oppslutningen, inkludert styring av heisen og skrubber (tilleggsutstyr). Oppslutningsenheten kan kobles til PC for oppdatering av metoder, overføring og logging av data.

Basismodellen leveres med innbygget elektronikk for kontroll av temperatur og tid, og er kompatibelt med manuelt løftestativ.

Tecator™ Oppslutningsblokker
2508 Helautomatisk Tecator™ oppslutningsblokk for 8 rør à 250 ml rør
2508 Basismodell Tecator™ oppslutningsblokk for 8 rør à 250 ml rør

2520 Helautomatisk Tecator™ oppslutningsblokk for 20 rør à 250 ml rør
2520 Basismodell Tecator™ oppslutningsblokk for 20 rør à 250 ml rør

2540 Helautomatisk Tecator™ oppslutningsblokk for 40 rør à 100 ml

Avgassfjerning
Avgassmanifold for oppslutningsblokk 2508 og 8 x 250 ml rør
Avgassmanifold for oppslutningsblokk 2520 og 20 x 250 ml rør
Avgassmanifold for oppslutningsblokk 2450 og 40 x 100 ml rør
Skrubber – fjerner og nøytraliserer avgassene 2515-001

Løftesystemer
Heis for helautomatisk system til blokkene 2508 og 2520
Heis for helautomatisk system til blokken 2450
Manuelt løftestativ til basismodellene 2515- 011

Reflukskondenser til KOF
KOF - Kjølehode for oppslutningsblokk 2508 - Vannavkjølt
KOF - Kjølehode for oppslutningsblokk 2520 - Vannavkjølt
KOF - Kjølehode (kan brukes sammen med både 2508 og 2520) – Luftavkjølt
 

 

Kontakt meg

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester? Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.  

Bedrift

Telefon

E-post

Fritekst

Servicesenter

I vårt Servicesenter kan du registrere nytt serviceoppdrag eller se status på allerede registrerte oppdrag.

Gå til Servicesenteret

Nerliens Meszansky AS

Postboks 158 Økern, 0509 Oslo - Økernveien 121, 0579 Oslo - +47 22 66 65 00