Klinisk kjemi

Nefelometer - Immage 800

Rate nefelometri gir nøyaktige resultater på spesifikke proteiner. Instrumentet er brukervennlig. Flere funksjoner utføres samtidig i instrumentets fem-sekunders sykler : kalibrering, prøveprosessing og analysering, prøve og/eller reagenspipettering og kyvettevask.         

Les mer
 

Kontakt meg

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester? Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.  

Bedrift

Telefon

E-post

Fritekst

Servicesenter

I vårt Servicesenter kan du registrere nytt serviceoppdrag eller se status på allerede registrerte oppdrag.

Gå til Servicesenteret

Nerliens Meszansky AS

Postboks 158 Økern, 0509 Oslo - Økernveien 121, 0579 Oslo - +47 22 66 65 00