HPLC kromatogrammer

Kontaktperson

Eric W. Tollnes
Tlf. direkte: 905 18 428 eric.tollnes@nmas.no

HPLC-kurs - 2015


HPLC-kurs nr 37 arrangeres mandag 8. og tirsdag 9. juni 2015. Kurset er lagt opp med en kombinasjon av teori og praktisk arbeid, med hovedvekt på den praktiske siden ved HPLC-kjøringene. Kurset er tildelt 12,5 studiepoeng som godkjent kurs i Bioingeniørfaglig Institutts Program for etterutdanning.

Mandag 8. og tirsdag 9. juni 2015

Tid: 

Sted:

Nerliens Meszansky AS - Økernveien 121 i Oslo

Pris:

Kr 6 250  som inkluderer kursmateriell, lunch, samt middag første kursdag, og forfriskninger

Forelesere:    

Førsteamanuensis Trine G. Halvorsen og professor Leon Reubsaet,
begge fra Farmasøytisk inst. Universitetet i Oslo, og personell fra Nerliens Meszansky AS

Påmelding:

Innen 4. mai 2015

                        .

 

 

 

 

Kontakt meg

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester? Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.  

Bedrift

Telefon

E-post

Fritekst

Servicesenter

I vårt Servicesenter kan du registrere nytt serviceoppdrag eller se status på allerede registrerte oppdrag.

Gå til Servicesenteret

Nerliens Meszansky AS

Postboks 158 Økern, 0509 Oslo - Økernveien 121, 0579 Oslo - +47 22 66 65 00