Serviceavdelingen

    

Servicetelefon 406 91 600

Som leverandør av instrumenter og teknisk utstyr siden 1917, kjenner vi til hvilke krav kundene setter til effektivitet og stabilitet. Kombinasjonen av elektronikk, mekanikk, optikk, programvare og kjemi betinger omfattende og god kompetanse for at utstyret skal fungere optimalt. En samarbeidspartner med et godt og fleksibelt servicetilbud, med nødvendig kompetanse til å utføre forebyggende vedlikehold, kalibrering og reparasjoner, bidrar til å sikre god effektivitet og stabilitet.

Vår serviceavdeling består av dyktige serviceingeniører med lang erfaring fra laboratoriebransjen og industrien. Alle besitter spisskompetanse på produktene de har serviceansvar for. For å bygge opp og vedlikeholde sin kompetanse, deltar de regelmessig på servicekurs hos våre utenlandske leverandører. Serviceavdelingen er også involvert i forbindelse med prosjektering, installasjon og opplæring på komplekse analysesystemer.

 

Kontakt meg

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester? Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.  

Bedrift

Telefon

E-post

Fritekst

Servicesenter

I vårt Servicesenter kan du registrere nytt serviceoppdrag eller se status på allerede registrerte oppdrag.

Gå til Servicesenteret

Nerliens Meszansky AS

Postboks 158 Økern, 0509 Oslo - Økernveien 121, 0579 Oslo - +47 22 66 65 00